Архитектура на марките
Изграждане на нови интернет страници

Innovation starter

Бранд стратегия и архитектура на марките

Предизвикателството: Innovation starter е водеща българска компания в областта на обученията и организиране на събития в областта на иновациите. Бързото развитие на компанията през последните шест години я поставя пред предизвикателството да направи промяна в архитектурата и дизайна на марката си, отговарящи на промените.

Нашето решение: След обстоен анализ на водещите дейности на компанията и най-печелившите такива, на конкуренцията и плановете за развитие, променихме архитектурата на марките и създадохме изцяло ново лого. В него, успяхме да запазим началото и да го надградим с новото, да придадем по-съвременно звучене на марката.

© All Rights Reserved 2021