Как работим
Подходът ни към заданието

дълбоко потапяне в наличните данни

Стартираме със събиране и анализиране на информацията от  дигиталните дейности на клиента от десктоп и мобилни устройства. Изследваме  потребителското преживяване и ангажираността с генерираното съдържание, как е позиционирана марката в сравнение с конкуренцията. Запознаваме се със съществуващата комуникация с клиентите през всички медийни канали – Платени-Собствени-Привлечени (Paid-Owned-Earned).

Поставяне на целите

След това заедно определяме целите на проекта и как ще измерваме прогреса им (ключови показатели). Обикновено се фокусираме върху два вида цели – тези на марката и търговските (продажби, лидове, посещения и пр.). След това ги разделяме на цели за съществуващи и нови клиенти.

Разработка на дигитална стратегия

За да структурираме и обосновем дигиталните активности ние използваме моделът RACE
(Reach-Act-Convert-Engage)
 

RACE методологията включва 4 стъпки за комуникация с потребителя:

 • Достигане:  На тази стъпка изграждаме познание и видимост на бранда, продукта или услугата в онлайн и офлайн  канали, с цел привличане на трафик на страницата или  в социалните мрежи. Процесът включва (с течение на времето) достигане до все повече потенциални клиенти, чрез използването на собствни, платени или привлечени медийни канали.  
 •  Действие: Това е етапът, в който се случва „убеждаването“ на потенциалните купувачи да предприемат следваща стъпа в пътуването – да разберат повече за компанията или продуктите й, чрез търсене на повече информация.  
 • Конвертиране: Простичко казано това е стъпката в която убеждаваме привлечените хора да купят от нас, независимо дали ще го направят чрез онлайн транзакции или във физически магазин.
 • Обвързване: Този етап изграждаме дългосрочна връзка с клиента чрез комуникация, която цели да ги превърне в лоялни потребителите. 

Изпълнение

След като си стиснем ръцете за стратегията, пристъпваме към разработване на  детайлен план с активности за всеки етап от „ухажването“ на клиентите. Разбира се, това е рамкирано от бюджета с който разполагаме.  Нашият екип покрива изпълнението на всички дейности, включени във всяка от изброените по-горе стъпки.

 • Google search и display
  кампании 
 • PR кампании
 • Интегрирани дигитални Premium кампании
 •  Управление на съдържанието на Уеб сайт/блог
 • Facebook/Instagram/Linked In кампании
 • Поддръжка на профили и страници в социални медии 
 • Създаване на съдържание.
 •  

На този етап определяме набор от ключови показатели за анализ на ефективността и правим постоянни подобрения на кампаниите – чрез тестване на реклами, имейли,  страниците на сайта

© All Rights Reserved 2021