Q
Tracking & Analysis

За да може един бизнес да функционира в дигиталния свят по-възможно най-ефективния, начин е нужно да се проследи всяка кампания или друга активност, да се оцени до колко добре е оптимизирана страницата ви, както и дали инструментите отчитат правилно данните от всички платформи.

Колко време се губи, за да се съберат, синтезират и обобщят данните от всички платформи? Всички знаем, че е адски много.

Чрез услугата Q Tracking & Analysis ще ви спестим много време и ще ви помогнем да създадете и настроите  необходимите дигитални инструменти за проследяване на активностите на потребителите и за отчитане ефективността на кампаниите ви. Със сигурност сте си задавали въпроси дали информацията, която получавате е достатъчно коректна? Или как да обобщя информацията, която получавам от всички дигитални платформи на едно място?

Тази услуга включва:

  • Създаване на TAG Manager
  • Настройване на Google Analytics и проверка за правилно отчитане на данните
  • Създаване на Google Search Console и свързване с Google Analytics
  • Проверка на инструментите за платените реклами
  • Настройване на платформа за имейл маркетинг и нейното обвързване
  • Обобщаване на информацията в Data Studio
  • Създаване на цялостен отчет, включващ всички комуникационни канали и техните KPI`s.

Ако искате консултация с нашите специалисти, изпратете запитване или се свържете по телефона..

© All Rights Reserved 2021